O Kancelarii

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Łukasza Strzeleckiego.

Mecenas Łukasz Strzelecki ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.

Pracował jako asystent sędziego w jednym z krakowskich sądów rejonowych.

W 2012 roku uzyskał wpis na listę adwokatów i rozpoczął wykonywanie zawodu.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w toku odbywania aplikacji sądowej, pracy jako asystent sędziego, praktyki adwokackiej, a nadto przynależność do samorządu adwokackiego i wynikające z tego tytułu obowiązki, są gwarancją świadczenia pomocy prawnej przy dochowaniu najwyższych standardów staranności.