Zakres usług

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne z następujących dziedzin prawa:

  • prawo cywilne, w tym sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, podział majątku wspólnego małżonków, ochronę dóbr osobistych, odwołanie darowizny, ochronę służebności, sprawy spadkowe;
  • prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwód, o alimenty;
  • prawo pracy;
  • prawo ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy o emeryturę;
  • prawo gospodarcze i handlowe, postępowanie upadłościowe;
  • prawo karne, w tym karne skarbowe i karne wykonawcze;
  • prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej.

Pomoc prawna obejmuje: udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie projektów umów, reprezentację w sądzie jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym oraz obrońca podejrzanego/oskarżonego lub pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego/prywatnego w postępowaniu karnym, w tym na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania.

Wynagrodzenie za świadczone usługi każdorazowo ustalane jest indywidualnie. Jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy adwokata. Możliwe jest rozliczenie w formie ryczałtowej, przy uwzględnieniu stawki godzinowej lub dodatkowo tzw. „premii za sukces” (success fee).